Falugáz

Elérhető energia bárhonnan

Fogyasztói vezeték és berendezés létesítése

Műszaki biztonsági felülvizsgálat

A felhasználói berendezés (a fogyasztói vezeték, a gázfogyasztó készülék és a gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok összessége) műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos kötelezettségeket az alábbi NGM rendelet szabályozza.

Mi az a műszaki-biztonsági felülvizsgálat?

A műszaki-biztonsági felülvizsgálat során a gázszerelés üzembe helyezésekor hatályos műszaki-biztonsági szabályoknak való megfelelését, továbbá a biztonságos üzemeltetést befolyásoló feltételeket kell ellenőrizni. Ennek megfelelően pl. ellenőrzésre kerül, hogy van-e gázszivárgás, a légellátás megfelelő-e, a gázkészülékek karbantartása megtörtént-e, stb.

A felülvizsgálatot a fogyasztói rendszeren kell elvégezni, amely alatt érteni kell a felhasználási hely telekhatárától kiinduló vezetéket a gázkészülékkel bezárólag.

A fogyasztói rendszer részei:

csatlakozó vezeték: a felhasználási hely telekhatárától a fogyasztói főcsapig terjedő vezeték,

• fogyasztói vezeték: az a vezetékszakasz tartozékival együtt, amely a gázmérőtől-ennek hiányá-ban a fogyasztói főcsaptól- a gázfogyasztó készülékig terjed.

• felhasználói berendezés: a fogyasztói vezeték, a gázfogyasztó készülék és a gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tarto-zékok összessége.

A műszaki-biztonsági felülvizsgálatot a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló miniszteri rendelet szerinti, műszaki-biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkező szakember végezheti.

Melyik rendelet írja elő a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot?

A ,,19/2012.(VII.20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról” írja elő a műszaki biztonsági felülvizsgálatot a telekhatáron belüli gázvezetékekre és gázkészülékekre.

Mindenki számára ingyenes a felülvizsgálat?

Nem, a rendelet szerint csak az egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztási helyek műszaki-biztonsági felülvizsgálatát köteles a Prímaenergia Zrt. térítésmentesen elvégeztetni. Minden egyéb felmerülő költség az ingatlan tulajdonosokat terheli (pl. szivárgások elhárítása, készülékek javítása, beállítása, átszerelés költsége, stb.).

Honnan lehet tudni, hogy egy fogyasztási hely egyetemes szolgáltatásra jogosult-e?

Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó a lakossági fogyasztó és a 20 m3/óra kapacitást meg nem haladóvásárolt kapacitással rendelkező egyéb felhasználó, valamint az önkormányzati bérlakásokban élők felhasználási helyei ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzat.

Hol lehet megrendelni a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot?

A műszaki-biztonsági felülvizsgálatot a Prímaenergia Zrt-nél lehet levélben megrendelni.

Ki rendelheti meg a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot?

A rendelet szabályozása szerint a felülvizsgálat megrendelése az ingatlan mindenkori tulajdonosának a kötelessége.

Hogyan történik a megrendelés?

Az ingatlan tulajdonosának a MBF MEGRENDELŐ nyomtatványt kell kitöltenie a megfelelő adatokkal és aláírás után vissza kell küldeni Prímaenergia Zrt. részére.

Az 1981. január 1-e után beüzemelt egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási helyek esetén mikor kell megrendelni a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot?
Ezeknél a fogyasztási helyeknél a hitelesítési mérőcsere évében, a mérőcsere elvégzése előtt szükséges az ingatlan tulajdonosának megrendelni a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot. Ezt célszerű a hitelesítési csere előtt, a hitelesítési csere évében megrendelni, de legfeljebb a hitelesítési csere éve előtt.

A megrendelés leadása után mi fog történni?

A felülvizsgálatot végző szakember a felülvizsgálat elvégzése előtt időpontot fog egyeztetni az ingatlan tulajdonosával, és az egyeztetett időpontban fogja elvégezni a felülvizsgálatot, legkésőbb a jogszabály által meghatározott időpontig.

A korábban elvégzett felülvizsgálat díját utólag kifizeti a Prímaenergia Zrt.?

Nem. A Prímaenergia Zrt. csak a rendelet hatályba lépése után (2102.09.01.) a nála leadott megrendelések esetében, és kizárólag egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási helyek esetében köteles térítésmentesen elvégeztetni a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot.

Ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási hellyel rendelkezik az ingatlan tulajdonosa, és nem a Prímaenergia Zrt-vel végezteti el a felülvizsgálatot, akkor ezt utólag kifizeti a Prímaenergia Zrt.?

Nem, a Prímaenergia Zrt. csak a nála leadott megrendelések alapján végzi el térítésmentesen az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási helyeken a felülvizsgálatot.

Korábban elvégzett műszaki-biztonsági felülvizsgálat esetén mi a teendő?

Ha az ingatlantulajdonos a gázmérő cseréjének dátumához képest 10 évnél nem régebbi jegyzőkönyvvel igazolja a műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégeztetésének tényét, nem köteles a soron következő mérőcserével egyidejűleg újból elvégeztetni a felülvizsgálatot.

A jogszabály naprakész teljes szövege elolvasható a Complex Hatályos Jogszabályok Gyűjteményben:
19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

Település-gázellátó rendszer egyszerűsitett elvi vázlata

Kapcsolódó fájlok:

Fizetési mód és számlázás

Kosár tartalma

Az Ön kosara jelenleg üres!

Kosár tartalma

Az Ön kosara jelenleg üres!

Vevőszolgálat

Kérdése van? Hívja vevő-szolgálatunk zöld telefonszámát:

+36 80 45 50 50

Várjuk hívását: H-Cs: 7:00-17:00, P: 7:00-15:00