Falugáz

Elérhető energia bárhonnan

Hibabejelentés, hibaelhárítás

Fogyasztói vezeték és berendezés létesítése

A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés létesítése az ingatlantulajdonos kötelezettsége. A fogyasztói vezeték és berendezés létesítése során be kell tartani a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról szóló 11/2013. (III. 21.) NGM rendeletet. A rendelet hatálya kiterjed a földgáz, a földgáz minőségű biogáz és biomasszából származó gázok, valamint egyéb gázfajták, PB-gáz (a továbbiakban együtt: éghető gázok) tartályban és vezetéken történő szolgáltatásában alkalmazott csatlakozóvezetékekre, telephelyi vezetékekre és felhasználói berendezésekre, valamint az ezek üzemeltetésével, üzembe helyezésével, karbantartásával, javításával, átalakításával, ellenőrzésével, felülvizsgálatával összefüggő tevékenységekre, továbbá az e tevékenységeket végzőkre.

Az elkészült csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés az ingatlantulajdonos tulajdonát képezi, annak üzemeltetése a felhasználó kötelezettsége. A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés kiviteli tervét - a kivitelezés megkezdése előtt - műszaki-biztonsági szempontok szerinti felülvizsgálatra a gázszolgáltatóhoz (Prímaenergia Zrt.) be kell nyújtani.

A tervfelülvizsgálat díjmentes. A Prímaenergia Zrt. kivitelezésre alkalmasságot megállapító nyilatkozata hiányában a létesítmény nem kivitelezhető!

A kivitelezés a gázszolgáltató által, a tervfelülvizsgálat alapján kiadott kivitelezésre alkalmas nyilatkozat birtokában kezdhető meg. A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés létesítésére, biztonsági előírást érintő felszerelésére és időszaki ellenőrzésére jogszabályban meghatározott, nyilvántartott gázszerelő jogosult. A jogosultságot a gázszolgáltatónál és az ingatlantulajdonosnál, vagy a felhasználónál a létesítés előtt igazolni kell. Az elkészült gázszerelést a szolgáltató, vagy megbízottja az üzembe helyezés előtt köteles műszaki-biztonsági szempontból ellenőrizni.

A csatlakozó és a fogyasztói vezetéket átalakítani, üzemen kívül helyezni és elbontani csak a szolgáltató hozzájárulásával szabad! Gázfogyasztó készülék cseréje is engedélyköteles, amennyiben az eredetileg beépített készüléknél nagyobb teljesítményű, és/vagy eltérő égéstermék elvezetési módú készülék kerül beépítésre. A felhasználói berendezés üzemeltetésének műszaki-biztonsági feltételeit befolyásoló üzemeltetési körülményeinek megváltoztatása (pl.: nyílászárók cseréje vagy tömítése, elszívó szellőzés létesítése, stb.) tervezői felülvizsgálatot követően történhet.

Műszaki biztonsági felülvizsgálat

Kosár tartalma

Az Ön kosara jelenleg üres!

Vevőszolgálat

Kérdése van? Hívja vevő-szolgálatunk zöld telefonszámát:

+36 80 45 50 50

Várjuk hívását: H-Cs: 7:00-17:00, P: 7:00-15:00