Falugáz

Elérhető energia bárhonnan

Hibabejelentés, hibaelhárítás

Fogyasztói vezeték és berendezés létesítése

A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés létesítése az ingatlantulajdonos kötelezettsége. A fogyasztói vezeték és berendezés létesítése során be kell tartani a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról szóló 11/2013. (III. 21.) NGM rendeletet. A rendelet hatálya kiterjed a földgáz, a földgáz minőségű biogáz és biomasszából származó gázok, valamint egyéb gázfajták, PB-gáz (a továbbiakban együtt: éghető gázok) tartályban és vezetéken történő szolgáltatásában alkalmazott csatlakozóvezetékekre, telephelyi vezetékekre és felhasználói berendezésekre, valamint az ezek üzemeltetésével, üzembe helyezésével, karbantartásával, javításával, átalakításával, ellenőrzésével, felülvizsgálatával összefüggő tevékenységekre, továbbá az e tevékenységeket végzőkre.

Az elkészült csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés az ingatlantulajdonos tulajdonát képezi, annak üzemeltetése a felhasználó kötelezettsége. A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés kiviteli tervét - a kivitelezés megkezdése előtt - műszaki-biztonsági szempontok szerinti felülvizsgálatra a gázszolgáltatóhoz (Prímaenergia Zrt.) be kell nyújtani.

A tervfelülvizsgálat díjmentes. A Prímaenergia Zrt. kivitelezésre alkalmasságot megállapító nyilatkozata hiányában a létesítmény nem kivitelezhető!

A kivitelezés a gázszolgáltató által, a tervfelülvizsgálat alapján kiadott kivitelezésre alkalmas nyilatkozat birtokában kezdhető meg. A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés létesítésére, biztonsági előírást érintő felszerelésére és időszaki ellenőrzésére jogszabályban meghatározott, nyilvántartott gázszerelő jogosult. A jogosultságot a gázszolgáltatónál és az ingatlantulajdonosnál, vagy a felhasználónál a létesítés előtt igazolni kell. Az elkészült gázszerelést a szolgáltató, vagy megbízottja az üzembe helyezés előtt köteles műszaki-biztonsági szempontból ellenőrizni.

A csatlakozó és a fogyasztói vezetéket átalakítani, üzemen kívül helyezni és elbontani csak a szolgáltató hozzájárulásával szabad! Gázfogyasztó készülék cseréje is engedélyköteles, amennyiben az eredetileg beépített készüléknél nagyobb teljesítményű, és/vagy eltérő égéstermék elvezetési módú készülék kerül beépítésre. A felhasználói berendezés üzemeltetésének műszaki-biztonsági feltételeit befolyásoló üzemeltetési körülményeinek megváltoztatása (pl.: nyílászárók cseréje vagy tömítése, elszívó szellőzés létesítése, stb.) tervezői felülvizsgálatot követően történhet.

Műszaki biztonsági felülvizsgálat

Kosár tartalma

Az Ön kosara jelenleg üres!

Kosár tartalma

Az Ön kosara jelenleg üres!

Vevőszolgálat

Kérdése van? Hívja vevő-szolgálatunk zöld telefonszámát:

+36 80 45 50 50

Várjuk hívását: H-Cs: 7:00-17:00, P: 7:00-15:00