Falugáz

Elérhető energia bárhonnan

Tartálypark kezelők és elérhetőségeik

Hibabejelentés, hibaelhárítás

A propángáz-elosztó és felhasználói rendszeren észlelt üzemzavar (gázömlés, gázszivárgás, robbanás, tűzeset, stb.) az alábbi zöldszámon jelenthető be. Bejelentésre köteles és jogosult minden természetes személy.

TELEPÜLÉS-ELLÁTÁS (FALUGÁZ) HIBABEJELENTÉS:
+36 80/45 50 50
(éjjel-nappal hívható zöld szám)

Helyiségen belüli gázszivárgás, gázömlés esetén a felhasználó köteles a veszély elhárítása érdekében a tőle elvárható intézkedéseket megtenni (pl. gázcsapok elzárása, szellőztetés, tűzgyújtás- és villamos berendezés bekapcsolásának mellőzése, szikraképződés megakadályozása, a veszélyeztetett környezet tájékoztatása, stb…). A Prímaenergia Zrt. az elosztóvezetéken, valamint a tulajdonát képező gázmérőn és a nyomásszabályozón keletkezett üzemzavart, gázömlést saját költségére hárítja el.

A telekhatáron (épületen) belül, a főelzáró utáni csatlakozóvezetéken és a felhasználói berendezéseken keletkezett gázömlés észlelése, bejelentése alapján, elsődleges beavatkozásként a közvetlen veszélyhelyzet elhárítását a Prímaenergia Zrt. a lehetséges legrövidebb időn belül elvégzi. Ebben az esetben a Prímaenergia Zrt. által végzett elsődleges beavatkozás költsége a felhasználót terheli. Az üzemzavart okozó hiba okának végleges elhárítása a felhasználó kötelezettsége és költsége. Ha a gázmérő és/vagy nyomásszabályozó cseréjére, vagy pótlására a felhasználó állagmegóvási kötelezettségének elmulasztása miatt kerül sor, az ezzel kapcsolatos költségeket a felhasználó viseli. A Prímaenergia Zrt. a telekhatáron belül a saját tulajdonában lévő nyomásszabályozó és gázmérő oldható kötésein keletkezett gázömlést saját költségén szünteti meg.

Fogyasztói vezeték és berendezés létesítése

Kosár tartalma

Összesen: Ft
Szolgáltatási pótdíj Ft
Kiszállítás előre egyeztetett időpontban! Fizetendő: Ft

Vevőszolgálat

Kérdése van? Hívja vevő-szolgálatunk zöld telefonszámát:

+36 80 45 50 50

Várjuk hívását: H-SZ: 07.00-16.30, CS: 07:00-19:00, P: 07:00-15:00

Kapcsolatfelvétel