Falugáz

Elérhető energia bárhonnan

Mi a település-ellátás és hogyan működik?

Csatlakozás a hálózathoz

A gázigénylő illetve a felhasználó, vagy megbízottja elosztó vezetéki kapacitás igényét az ügyfélszolgálaton elérhető, vagy az előzetes tájékoztatással megküldött csatlakozási adatlap kitöltésével és aláírásával, az abban meghatározott adatok megadásával jelentheti be. 

A csatlakozási adatlap elérhető a letölthető dokumentumok menüpontban.

Az igénybejelentésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

• a gázigénylő, vagy felhasználó adatai, elérhetősége (telefonszám, faxszám, e-mail cím), természetes személy esetén a neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, születési ideje, gazdálkodó szervezet esetén a neve, a székhelye és adószáma,

• a felhasználási hely megnevezése,

• az igényelt gázteljesítmény és gázmennyiség.

Az igénybejelentéshez csatolni kell:

• az ingatlan tulajdonjogát igazoló, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát, és hivatalos helyszínrajzát, nem tulajdonos bejelentő (pl. bérlő) esetén a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát.

Amennyiben az igény kielégíthetőségének elbírálásához szükséges a Prímaenergia Zrt., jogosult további adatok és dokumentumok benyújtását kérni (pl.: szolgalmi jog). Amennyiben az igénybejelentés hiányos, illetve az elbíráláshoz további adat, okirat szükséges, úgy arról az igénybejelentőt 15 napon belül értesíteni kell.

Új gázigény esetén a Prímaenergia Zrt. kéri az ellátandó ingatlan használati jogcímének igazolását, nem tulajdonos igénylő (pl. bérlő) esetén a tulajdonos hozzájárulását.

A felhasználó részére adott előzetes tájékoztatás legalább az alábbi adatokat tartalmazza:

• az előzetesen közölt igénybejelentő jogosultságának és adatainak visszaigazolása,

• az előzetesen megadott gázfelhasználás helyének, céljának visszaigazolása,

• az előzetesen közölt gázigény adatainak visszaigazolása (kapacitásigény, valamint mennyiségek évi, vagy havi bontásban), az ellátás műszaki megoldása, feltételei,

• a várható költségek,

• a gázigénylő feladatai (csatlakozási és szolgáltatási szerződés megkötése, csatlakozó vezeték és felhasználói rendszer megvalósítása),

• idegen ingatlan igénybevételének szükségessége,

• a tulajdonjog, illetőleg a tulajdonjogi határ rögzítése,

• a gázelosztó vezeték (leágazó, elosztó) létesítésének egyéb feltételei.

Az előzetes tájékoztatásért és a felhasználó igénybejelentésére adott ajánlatért a Prímaenergia Zrt. díjat nem számíthat fel. Az előzetes tájékoztatásban megadottak az engedélyes oldaláról nem minősülnek ajánlatnak, az abban foglaltak tájékoztató jellegűek, a Prímaenergia Zrt.-re nézve kötelezettséget nem jelentenek. Hatósági eljárás során az előzetes tájékoztatóban foglaltak esetleges felhasználása a felhasználó felelősségére történik. A felhasználó kérésére kizárólag építésügyi engedélyezési eljáráshoz kiadott nyilatkozat előzetes tájékoztatásnak minősül.

Tartálypark kezelők és elérhetőségeik

Kosár tartalma

Az Ön kosara jelenleg üres!

Kosár tartalma

Az Ön kosara jelenleg üres!

Vevőszolgálat

Kérdése van? Hívja vevő-szolgálatunk zöld telefonszámát:

+36 80 45 50 50

Várjuk hívását: H-Cs: 7:00-17:00, P: 7:00-15:00