Falugáz

Elérhető energia bárhonnan

Mi a település-ellátás és hogyan működik?

Csatlakozás a hálózathoz

A gázigénylő illetve a felhasználó, vagy megbízottja elosztó vezetéki kapacitás igényét az ügyfélszolgálaton elérhető, vagy az előzetes tájékoztatással megküldött csatlakozási adatlap kitöltésével és aláírásával, az abban meghatározott adatok megadásával jelentheti be. 

A csatlakozási adatlap elérhető a letölthető dokumentumok menüpontban.

Az igénybejelentésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

• a gázigénylő, vagy felhasználó adatai, elérhetősége (telefonszám, faxszám, e-mail cím), természetes személy esetén a neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, születési ideje, gazdálkodó szervezet esetén a neve, a székhelye és adószáma,

• a felhasználási hely megnevezése,

• az igényelt gázteljesítmény és gázmennyiség.

Az igénybejelentéshez csatolni kell:

• az ingatlan tulajdonjogát igazoló, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát, és hivatalos helyszínrajzát, nem tulajdonos bejelentő (pl. bérlő) esetén a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát.

Amennyiben az igény kielégíthetőségének elbírálásához szükséges a Prímaenergia Zrt., jogosult további adatok és dokumentumok benyújtását kérni (pl.: szolgalmi jog). Amennyiben az igénybejelentés hiányos, illetve az elbíráláshoz további adat, okirat szükséges, úgy arról az igénybejelentőt 15 napon belül értesíteni kell.

Új gázigény esetén a Prímaenergia Zrt. kéri az ellátandó ingatlan használati jogcímének igazolását, nem tulajdonos igénylő (pl. bérlő) esetén a tulajdonos hozzájárulását.

A felhasználó részére adott előzetes tájékoztatás legalább az alábbi adatokat tartalmazza:

• az előzetesen közölt igénybejelentő jogosultságának és adatainak visszaigazolása,

• az előzetesen megadott gázfelhasználás helyének, céljának visszaigazolása,

• az előzetesen közölt gázigény adatainak visszaigazolása (kapacitásigény, valamint mennyiségek évi, vagy havi bontásban), az ellátás műszaki megoldása, feltételei,

• a várható költségek,

• a gázigénylő feladatai (csatlakozási és szolgáltatási szerződés megkötése, csatlakozó vezeték és felhasználói rendszer megvalósítása),

• idegen ingatlan igénybevételének szükségessége,

• a tulajdonjog, illetőleg a tulajdonjogi határ rögzítése,

• a gázelosztó vezeték (leágazó, elosztó) létesítésének egyéb feltételei.

Az előzetes tájékoztatásért és a felhasználó igénybejelentésére adott ajánlatért a Prímaenergia Zrt. díjat nem számíthat fel. Az előzetes tájékoztatásban megadottak az engedélyes oldaláról nem minősülnek ajánlatnak, az abban foglaltak tájékoztató jellegűek, a Prímaenergia Zrt.-re nézve kötelezettséget nem jelentenek. Hatósági eljárás során az előzetes tájékoztatóban foglaltak esetleges felhasználása a felhasználó felelősségére történik. A felhasználó kérésére kizárólag építésügyi engedélyezési eljáráshoz kiadott nyilatkozat előzetes tájékoztatásnak minősül.

Tartálypark kezelők és elérhetőségeik

Kosár tartalma

Az Ön kosara jelenleg üres!

Vevőszolgálat

Kérdése van? Hívja vevő-szolgálatunk zöld telefonszámát:

+36 80 45 50 50

Várjuk hívását: H-Cs: 7:00-17:00, P: 7:00-15:00