Kapcsolat

Vevőszolgálatunk várja érdeklődését

Biztonsági tanácsadónk elérhetősége

Reklamáció kezelés szabályzata

Prímaenergia Zrt. számára minden vásárlói vélemény rendkívül fontos. A hozzánk érkező visszajelzéseket, partneri, fogyasztói panaszbejelentéseket minden esetben körültekintően kivizsgáljuk és azokat felhasználjuk folyamataink, szolgáltatásaink és termékeink folyamatos fejlesztésére. Jelen dokumentum rögzíti a Prímaenergia Zrt-hez érkező fogyasztói, partneri bejelentések panaszkezelési szabályait. A jelen dokumentumban használt fogalmak értelmezése megfelel a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvényben foglaltaknak.

A használaton kívül palack leadásáról szóló tájékoztató a weboldal alján éri el! 


1. A fogyasztói panasz bejelentése, a vevőszolgálat elérhetősége

a.) Szóbeli panasz esetén:

Telefonon: Prímaeneriga Zrt. központi telefonszámán munkanapokon hétfő, kedd, szerda és csütörtök 07:00 és 17:00 óra, pénteken 07:00 és 15:00 között a 06-80/45-50-50 / 8 menüpont alatt.

b.) Írásbeli panasz esetén:


c.) Személyes ügyintézés:

  • személyes panaszügyintézésre a központi irodában (cím: 1117 Budapest, Alíz utca 3.), csütörtökön 8:30 és 15:30 között, kizárólag a vevoszolgalat@primaenergia.hu email címen előre egyeztetett időpontban van lehetőség.
  • palackreklamációra a vásárlás helyén van lehetőség.

2. A panasz kivizsgálása

A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembe vételével történik. Ennek érdekében, valamint a panaszok gördülékeny és hatékony kivizsgálása céljából a Prímaenergia Zrt. a panaszkezelés során a jelen Panaszkezelési Szabályzat szerint jár el.

a.) Szóbeli panasz:

A szóbeli panaszt a Prímaenergia Zrt. azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint orvosolja. Telefonon érkező panaszbejelentés esetén a Prímaenergia Zrt. biztosítja az ésszerű várakozási időn belül történő hívásfogadást és ügyintézést. Egyes kivételes esetekben előfordulhat, hogy vevőszolgálatunk csak hosszabb várakozási idő elteltével érhető el, ilyen esetben a javasoljuk a panasz írásban történő benyújtását.

Prímaenergia Zrt. központi vevőszolgálati telefonjára érkező hívásokat minden esetben egyedi azonosítóval ellátjuk, valamint rögzítjük. A hangrögzítésről a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatást adunk.

Amennyiben a szóbeli panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, telefonos ügyintézőnk jegyzőkönyvet vesz fel és a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott határidőn belül a megfogalmazott érdemi válasszal egyidejűleg a fogyasztó, szerződött partner részére eljuttatja.

A Prímaenergia Zrt. a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a választ megőrzi. A panasz azonosítására szolgáló egyedi azonosítószámról a szóbeli panasz jegyzőkönyvben történő rögzítése esetén az ügyintéző tájékoztatja a fogyasztót, partnert.

b.) Írásbeli panasz:

Amennyiben az írásbeli panasz kézhezvételét követően nyilvánvalóvá válik, hogy a panasz kivizsgálásához további adatok, információk szükségesek, úgy az ügyintéző haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a fogyasztóval, szerződött partnerrel és azokat beszerzi. Abban az esetben, ha a panasz nem tartalmazza a fogyasztó telefonos elérhetőségét, úgy postai küldemény útján intézkedik az ügyintéző a szükséges adatok, információk beszerzéséről. A válaszadási határidő a fogyasztó, szerződött partner kiegészítő válaszának a Prímaenergia Zrt. által történő átvételétől kezdődik.

Az írásbeli panaszra a Fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott határidőn belül, írásban válaszol.

Adatkezelés

A Prímaenergia Zrt. a panaszok gördülékeny és rövid határidővel történő kezelése érdekében javasolja, hogy a fogyasztók, szerződött partnerek szóbeli vagy írásbeli panaszuk esetén legalább az alábbi adataikat közöljék:

  1. Szerződött neve;
  2. vevőszáma, szerződésszáma
  3. Telephelycíme, levelezési címe;
  4. Telefonszáma, e-mail címe.

A Prímaenergia Zrt. a fogyasztó, szerződött partner adatait az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal összhangban kezeli, így különösen az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

A fogyasztó, szerződött partner az ügyintézés megkezdésével hozzájárul ahhoz, hogy üzleti elemzési, minőségbiztosítási, adatfeldolgozási, tárolási vagy archiválási célból az adatai a vállalattal szerződéses kapcsolatban álló vállalkozások részére átadásra kerüljön.

A személyes adatok adatkezelésével összefüggő panaszok esetén a Prímaenergia Zrt. Adatvédelmi Szabályzata irányadó.

Jogorvoslat

A panasz teljes vagy részleges elutasítása esetén a Prímaenergia Zrt. válaszában tájékoztatja a fogyasztót vagy a szerződött partnert, hogy panaszával mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A békéltető testületek elérhetőségei:

A békéltető testületek elérhetősége

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu

 

A békéltető testületek elérhetősége

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532

Fax száma: (76) 501-538

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976

Fax száma: (66) 324-976

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, (46) 501-870

Fax száma: (46) 501-099

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu 

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-217

Fax száma: (96) 520-218

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Hadnagy utca 6.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (20) 373-25-70

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/a.

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

E-mail cím: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544

Fax száma: (42) 311-750

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefonszáma: (94) 506-645, (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefonszáma: (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu


Egyéb jogorvoslati hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok:

A panaszos lakhelye szerint területileg illetékes járási hivatal, amelynek elérhetőségéről a http://jarasinfo.gov.hu/ honlapon talál pontos információkat.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
címe: 1054 Budapest, Bajcsy- Zsilinszky u. 52.
levélcím: 1388 Budapest, Pf: 88.
telefon: (1) 459-77-40
e-mail cím: ugyfelszolgalat@mekh.hu

Használaton kívüli palack leadás a Prímaenergia Zrt-nél


A 327/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet „a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásáról és átfejtéséről, valamint hatósági felügyeletéről” módosította, újra szabályozta a fogyasztók használaton kívüli PB-gázpalack visszavételét, ártalmatlanítását. A PB-gáz forgalmazó a kijelölt saját vagy a vele szerződött PB-gáz kiskereskedelmi hálózatában  biztosítja az átvételt és szervezi meg az átvett, használaton kívüli palackok elszállítását, a biztonságos elhelyezését és a szükséges ártalmatlanítását.

A megfelelően kitöltött nyilatkozat ellenében ezen értékesítési ponton vesszük át ártalmatlanításra a leadott PB-gázpalackját.

Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy a

" A PB-gáz fogyasztó birtokában lévő gázpalack rendeltetésszerű használatáért a PB-gáz fogyasztó felelős.”

A használaton kívüli gázpalackot felnyitni, más célra használni veszélyes! Fémhulladékként nem értékesíthető!

A palackok leadásának helyszíneit  ide kattintva érheti el

Átvételi nyilatkozat

Prímaenergia Zrt. Pébégázpalack Átvételi nyilatkozattal kapcsolatban végzett adatkezeléséhez


Vevőszolgálat
NON-STOP hibabejelentés 06 70 440 4000

Kosár tartalma

Az Ön kosara jelenleg üres!

Kosár tartalma

Az Ön kosara jelenleg üres!

Vevőszolgálat

Kérdése van? Hívja vevő-szolgálatunk zöld telefonszámát:

+36 80 45 50 50

Várjuk hívását: H-Cs: 7:00-17:00, P: 7:00-15:00