Kapcsolat

Vevőszolgálatunk várja érdeklődését

Biztonsági tanácsadónk elérhetősége

Reklamáció kezelés szabályzata

Prímaenergia Zrt. számára minden vásárlói vélemény rendkívül fontos. A hozzánk érkező visszajelzéseket, partneri, fogyasztói panaszbejelentéseket minden esetben körültekintően kivizsgáljuk és azokat felhasználjuk folyamataink, szolgáltatásaink és termékeink folyamatos fejlesztésére. Jelen dokumentum rögzíti a Prímaenergia Zrt-hez érkező fogyasztói, partneri bejelentések panaszkezelési szabályait. A jelen dokumentumban használt fogalmak értelmezése megfelel a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvényben foglaltaknak.

1. A fogyasztói panasz bejelentése, a vevőszolgálat elérhetősége

a.) Szóbeli panasz esetén:

Telefonon: Prímaeneriga Zrt. központi telefonszámán munkanapokon hétfő, kedd, szerda 07:30 és 16:30 óra, csütörtökön 7:00 és 19:00, pénteken 07:30 és 15:00 között a 06-80/45-50-50 / 8 menüpont alatt.

b.) Írásbeli panasz esetén:


  c.) Személyes ügyintézés:

  • személyes panaszügyintézésre a központi irodában (cím: 1117 Budapest, Budafoki út 56.), csütörtökön 8:30 és 15:30 között, kizárólag a vevoszolgalat@primaenergia.hu email címen előre egyeztetett időpontban van lehetőség.
  • palackreklamációra a vásárlás helyén van lehetőség.

  2. A panasz kivizsgálása

  A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembe vételével történik. Ennek érdekében, valamint a panaszok gördülékeny és hatékony kivizsgálása céljából a Prímaenergia Zrt. a panaszkezelés során a jelen Panaszkezelési Szabályzat szerint jár el.

  a.) Szóbeli panasz:

  A szóbeli panaszt a Prímaenergia Zrt. azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint orvosolja. Telefonon érkező panaszbejelentés esetén a Prímaenergia Zrt. biztosítja az ésszerű várakozási időn belül történő hívásfogadást és ügyintézést. Egyes kivételes esetekben előfordulhat, hogy vevőszolgálatunk csak hosszabb várakozási idő elteltével érhető el, ilyen esetben a javasoljuk a panasz írásban történő benyújtását.

  Prímaenergia Zrt. központi vevőszolgálati telefonjára érkező hívásokat minden esetben egyedi azonosítóval ellátjuk, valamint rögzítjük. A hangrögzítésről a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatást adunk.

  Amennyiben a szóbeli panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, telefonos ügyintézőnk jegyzőkönyvet vesz fel és a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott határidőn belül a megfogalmazott érdemi válasszal egyidejűleg a fogyasztó, szerződött partner részére eljuttatja.

  A Prímaenergia Zrt. a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a választ megőrzi. A panasz azonosítására szolgáló egyedi azonosítószámról a szóbeli panasz jegyzőkönyvben történő rögzítése esetén az ügyintéző tájékoztatja a fogyasztót, partnert.

  b.) Írásbeli panasz:

  Amennyiben az írásbeli panasz kézhezvételét követően nyilvánvalóvá válik, hogy a panasz kivizsgálásához további adatok, információk szükségesek, úgy az ügyintéző haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a fogyasztóval, szerződött partnerrel és azokat beszerzi. Abban az esetben, ha a panasz nem tartalmazza a fogyasztó telefonos elérhetőségét, úgy postai küldemény útján intézkedik az ügyintéző a szükséges adatok, információk beszerzéséről. A válaszadási határidő a fogyasztó, szerződött partner kiegészítő válaszának a Prímaenergia Zrt. által történő átvételétől kezdődik.

  Az írásbeli panaszra a Fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott határidőn belül, írásban válaszol.

  Adatkezelés

  A Prímaenergia Zrt. a panaszok gördülékeny és rövid határidővel történő kezelése érdekében javasolja, hogy a fogyasztók, szerződött partnerek szóbeli vagy írásbeli panaszuk esetén legalább az alábbi adataikat közöljék:

  1. Szerződött neve;
  2. vevőszáma, szerződésszáma
  3. Telephelycíme, levelezési címe;
  4. Telefonszáma, e-mail címe.

  A Prímaenergia Zrt. a fogyasztó, szerződött partner adatait az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal összhangban kezeli, így különösen az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

  A fogyasztó, szerződött partner az ügyintézés megkezdésével hozzájárul ahhoz, hogy üzleti elemzési, minőségbiztosítási, adatfeldolgozási, tárolási vagy archiválási célból az adatai a vállalattal szerződéses kapcsolatban álló vállalkozások részére átadásra kerüljön.

  A személyes adatok adatkezelésével összefüggő panaszok esetén a Prímaenergia Zrt. Adatvédelmi Szabályzata irányadó.

  Jogorvoslat

  A panasz teljes vagy részleges elutasítása esetén a Prímaenergia Zrt. válaszában tájékoztatja a fogyasztót vagy a szerződött partnert, hogy panaszával mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

  Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A békéltető testületek elérhetőségei:

  Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 

  cím:6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
  telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
  e-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu

  Baranya Megyei Békéltető Testület
  címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
  levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
  telefonszáma: (72) 507-154
  e-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

  Békés Megyei Békéltető Testület
  címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
  telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
  e-mail cím: bmkik@bmkik.hu

  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület 
  címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
  telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
  e-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu

  Budapesti Békéltető Testület
  címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
  telefonszáma: (1) 488-2131
  e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

  Csongrád Megyei Békéltető Testület
  címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
  telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
  e-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

  Fejér Megyei Békéltető Testület
  címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
  telefonszáma: (22) 510-310
  e-mail cím: fmkik@fmkik.hu

  Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
  címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
  telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
  e-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

  Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
  címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
  telefonszáma: (52) 500-749
  e-mail cím: info@hbkik.hu

  Heves Megyei Békéltető Testület
  címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
  levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
  telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
  e-mail cím: tunde@hkik.hu

  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
  címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
  telefonszáma: (56) 510-610
  e-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

  Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
  címe: 2800 Tatabánya, tér 36.
  telefonszáma: (34) 513-010
  e-mail cím: kemkik@kemkik.hu

  Nógrád Megyei Békéltető Testület
  címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
  telefonszám: (32) 520-860
  e-mail cím: nkik@nkik.hu

  Pest Megyei Békéltető Testület
  címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
  telefonszáma: (1)-269-0703
  e-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

  Somogy Megyei Békéltető Testület
  címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
  telefonszáma: (82) 501-000
  e-mail cím: skik@skik.hu

  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
  címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
  telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
  e-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

  Tolna Megyei Békéltető Testület
  címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
  telefonszáma: (74) 411-661
  e-mail  cím: kamara@tmkik.hu

  Vas Megyei Békéltető Testület
  címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
  telefonszáma: (94) 312-356
  e-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

  Veszprém Megyei Békéltető Testület
  cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
  telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK)
  Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma)
  e-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

  Zala Megyei Békéltető Testület
  címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
  telefonszáma: (92) 550-513
  e-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

  Egyéb jogorvoslati hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok:

  A panaszos lakhelye szerint területileg illetékes járási hivatal, amelynek elérhetőségéről a http://jarasinfo.gov.hu/ honlapon talál pontos információkat.

  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
  címe: 1054 Budapest, Bajcsy- Zsilinszky u. 52.
  levélcím: 1388 Budapest, Pf: 88.
  telefon: (1) 459-77-40
  e-mail cím: ugyfelszolgalat@mekh.hu

  Hibás palack reklamáció kezelését az alábbi linken találja:

   /files/download/documents/Hibás palack reklamáció kezelése fogy tájékoztató 20191104.pdf


  Vevőszolgálat
  NON-STOP hibabejelentés +36 80 45 50 50 Válassza a 2. menüpontot!

  Kosár tartalma

  Az Ön kosara jelenleg üres!

  Vevőszolgálat

  Kérdése van? Hívja vevő-szolgálatunk zöld telefonszámát:

  +36 80 45 50 50

  Várjuk hívását: H-SZ: 07.00-16.30, CS: 07:00-19:00, P: 07:00-15:00

  Kapcsolatfelvétel