Hírek és aktualitások

A PG Investment Kft. beolvad a Prímaenergia Zrt-be

Prímaenergia Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: [01-10-041837]; székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.),

valamint a PG Investment Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: [01-09-272311]; székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5.)

legfőbb szervei - az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. tv. 8. §-ban biztosított jogosultsággal élve - egy ülésen, 2017. június 16-án elhatározták a társaságok egyesülését.

Az egyesülés módja beolvadás, amelynek során a PG Investment Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság mint beolvadó társaság beolvad a Prímaenergia Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaságba mint átvevő társaságba. A beolvadó gazdasági társaság a beolvadással megszűnik, vagyona az átvevő gazdasági társaságra, azaz a Prímaenergia Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaságra mint jogutódra száll át. A jogutód gazdasági társaság társasági formája és elnevezése változatlan marad. Az átvevő társaság a beolvadó társaság általános jogutódja lesz.

 

A beolvadást követően tovább működő, jogutód gazdasági társaság főbb adatai:

 

Cégneve: Prímaenergia Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 56.

Társasági formája: részvénytársaság

Rövidített cégneve: Prímaenergia Zrt.

Főtevékenysége (TEÁOR 2008):    3523 ’08 Gázkereskedelem

Vezető tisztségviselői:

Morvai Tamás igazgatósági tag (1118 Budapest, Bakator utca 11. I/4.),

Nagy György igazgatósági tag (1021 Budapest, Labanc út 51.),

Szirmai Zoltán igazgatósági tag (2089 Telki, Akácos út 33.)

 

A módosított létesítő okirat aláírásának időpontja: 2017. június 16.

Az egyesülési vagyonmérleg- és vagyonleltártervezetek fordulónapja: 2016. december 31.

Az egyesülés meghatározott időpontja: 2017. szeptember 30.

 

Az átvevő Prímaenergia Zrt. (záró) vagyonmérlegtervezetének főbb adatai (2016. december 31.):

 

Adatok E Ft-ban

ESZKÖZÖK

Könyv szerinti

Különbözetek

Vagyonérték

Befektetett eszközök

2 965 336

113

2 965 449

Immateriális javak

294 517

0

294 517

Tárgyi eszközök

2 433 713

0

2 433 713

Befektetett pénzügyi eszközök

237 106

113

237 219

Forgóeszközök

3 658 426

0

3 658 426

Készletek

1 283 095

0

1 283 095

Követelések

2 049 983

0

2 049 983

Értékpapírok

0

0

0

Pénzeszközök

325 348

0

325 348

Aktív időbeli elhatárolások

40 754

0

40 754

ÖSSZESEN:

6 664 516

113

6 664 629

 

Adatok E Ft-ban

FORRÁSOK

Könyv szerinti

Különbözetek

Vagyonérték

Saját tőke

4 038 343

113

4 038 456

Jegyzett tőke

1 440 000

0

1 440 000

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

0

0

0

Tőketartalék

1 802 600

0

1 802 600

Eredménytartalék

330 200

465 656

795 856

Lekötött tartalék

0

0

0

Értékelési tartalék

0

0

0

Adózott eredmény

465 543

-465 543

0

Céltartalékok

41 996

0

41 996

Kötelezettségek

2 188 229

0

2 188 229

Hátra sorolt kötelezettségek

0

0

0

Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

Rövid lejáratú kötelezettségek

2 188 229

0

2 188 229

Passzív időbeli elhatárolások

395 948

0

395 948

ÖSSZESEN:

6 664 516

113

6 664 629

 

A beolvadó PG Investment Kft. (záró) vagyonmérlegtervezetének főbb adatai (2016. december 31.):

 

Adatok E Ft-ban

ESZKÖZÖK

Könyv szerinti

Különbözetek

Vagyonérték

Befektetett eszközök

6 912 460

-1 800 000

5 112 460

Immateriális javak

34 329

0

34 329

Tárgyi eszközök

0

0

0

Befektetett pénzügyi eszközök

6 878 131

-1 800 000

5 078 131

Forgóeszközök

205 482

1 800 000

2 005 482

Készletek

0

0

0

Követelések

90 710

1 800 000

1 890 710

Értékpapírok

0

0

0

Pénzeszközök

114 772

0

114 772

Aktív időbeli elhatárolások

2

0

2

ÖSSZESEN:

7 117 944

0

7 117 944

 

Adatok E Ft-ban

FORRÁSOK

Könyv szerinti

Különbözetek

Vagyonérték

Saját tőke

1 720 375

0

1 720 375

Jegyzett tőke

500 000

0

500 000

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

0

0

0

Tőketartalék

1 306 000

0

1 306 000

Eredménytartalék

-33 777

-83 874

-117 651

Lekötött tartalék

32 026

0

32 026

Értékelési tartalék

0

0

0

Adózott eredmény

-83 874

83 874

0

Céltartalékok

0

0

0

Kötelezettségek

5 397 424

0

5 397 424

Hátra sorolt kötelezettségek

0

0

0

Hosszú lejáratú kötelezettségek

5 055 911

0

5 055 911

Rövid lejáratú kötelezettségek

341 513

0

341 513

Passzív időbeli elhatárolások

145

0

145

ÖSSZESEN:

7 117 944

0

7 117 944

 

A jogutód Prímaenergia Zrt. (nyitó) vagyonmérlegtervezetének főbb adatai (2016. december 31.):

 

Adatok E Ft-ban

ESZKÖZÖK

Könyv szerinti (átvevő és beolvadó társaság együtt)

Különbözetek

Vagyonérték

Befektetett eszközök

8 077 909

-5 250 709

2 827 200

Immateriális javak

328 846

0

328 846

Tárgyi eszközök

2 433 713

0

2 433 713

Befektetett pénzügyi eszközök

5 315 350

-5 250 709

64 641

Forgóeszközök

5 663 908

-90 710

5 573 198

Készletek

1 283 095

0

1 283 095

Követelések

3 940 693

-90 710

3 849 983

Értékpapírok

0

0

0

Pénzeszközök

440 120

0

440 120

Aktív időbeli elhatárolások

40 756

0

40 756

ÖSSZESEN:

13 782 573

-5 341 419

8 441 154

 

Adatok E Ft-ban

FORRÁSOK

Könyv szerinti (átvevő és beolvadó társaság együtt)

Különbözetek

Saját tőke rendezés

Vagyonérték

Saját tőke

5 758 831

-5 078 131

0

680 700

Jegyzett tőke

1 940 000

-1 047 058

-280 942

612 000

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

0

0

0

Tőketartalék

3 108 600

0

-3 071 926

36 674

Eredménytartalék

678 205

-4 031 073

3 352 868

0

Lekötött tartalék

32 026

0

0

32 026

Értékelési tartalék

0

0

0

Adózott eredmény

0

0

0

Céltartalékok

41 996

0

0

41 996

Kötelezettségek

7 585 653

-263 288

0

7 322 365

Hátra sorolt kötelezettségek

0

0

0

Hosszú lejáratú kötelezettségek

5 055 911

-172 578

0

4 883 333

Rövid lejáratú kötelezettségek

2 529 742

-90 710

0

2 439 032

Passzív időbeli elhatárolások

396 093

0

0

396 093

ÖSSZESEN:

13 782 573

-5 341 419

0

8 441 154

 

Az egyesülés során a vagyon átértékelésére nem kerül sor.

Az egyesülés az egyesülésben érintett gazdasági társaságokkal szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá.

Az egyesüléssel érintett gazdasági társaságok felhívják hitelezőiket, hogy akiknek az átalakuló gazdasági társaságokkal szemben fennálló követelései az egyesülésről hozott döntés első közzétételét megelőzően keletkeztek, követeléseik erejéig az átalakuló gazdasági társaságoktól a döntés második közzétételét követő harmincnapos jogvesztő határidőn belül megfelelő biztosítékot követelhetnek, ha az egyesülés a követelésük kielégítését veszélyezteti.

A hitelezők a Prímaenergia Zrt. központi irodájában kaphatnak tájékoztatást a követelésüket érintően:

Prímaenergia Zrt., 1117 Budapest, Budafoki út 56.

 

Prímaenergia termékek

Ismerje meg legnépszerűbb termékeinket!

Háztartási, ipari, turista és motorikus gázpalackok lakossági fogyasztóknak, vendéglátóknak, mezőgazdasági és ipari cégeknek

Részletek

Kosár tartalma

Az Ön kosara jelenleg üres!

Vevőszolgálat

Kérdése van? Hívja vevő-szolgálatunk zöld telefonszámát:

+36 80 45 50 50

Várjuk hívását: H-Cs: 7:00-17:00, P: 7:00-15:00