Hírek és aktualitások

A műszaki-biztonsági felülvizsgálat hivatalos tájékoztató

Archiv:2015-07-20

A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII.20.) NGM rendelet 1.§-a szerint a felhasználó, vagy az ingatlantulajdonos a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatát a hitelesítéssel összefüggő gázmérőcserével egyidejűleg köteles elvégeztetni.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Prímagáz Zrt. 2015. évben az aktuális mérőcserével egy időben tervezi elvégezni a telekhatáron belüli gázvezetékek és gázkészülékek műszaki-biztonsági felülvizsgálatát.

A tervezett felülvizsgálat időpontja: 2015. 09. 15.- 2015. 10. 15.

A felülvizsgálatok elvégzésének ütemezését Prímagáz Zrt. nevében a megbízott alvállalkozó végzi a felhasználókkal történő időpont egyeztetések alapján.

A Prímagáz Zrt. a 19/2012.(VII.20.) NGM rendelet előírásai alapján ad megbízást a felülvizsgálat elvégzésére feljogosított szakembernek. A szakember fényképes igazolvánnyal, vagy megbízó-levéllel igazolja, hogy jogosult a vizsgálat elvégzésére.

Amennyiben a felülvizsgálat elvégzését igényli, kérjük, hogy a mellékelt megrendelőlapot szíveskedjen kitölteni és a Prímagáz Zrt. címére eljuttatni! (3014 Hort, Pf.: 29., vagy primagaz@primagaz.hu)

Ezúton bocsátjuk rendelkezésükre a kötelező műszaki- biztonsági felülvizsgálatra vonatkozó, jelenleg hatályos jogszabályi előírásokból összeállított kivonatot.

A műszaki-biztonsági felülvizsgálattal kapcsolatban felmerülő gyakoribb kérdésekről, válaszokról a honlapunkon (https://www.primagaz.hu/magunkrol/falugaz/felulvizsgalati_kotelezettsegek) tájékozódhat.

Felhívjuk figyelmét, hogy a csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések karbantartása, vagy időszakos felülvizsgáltatása az ingatlantulajdonos, vagy felhasználó kötelezettsége!

Ennek megfelelően, amennyiben a felülvizsgálat során hiba, hiányosság kerül megállapításra, ezek elhárításának kötelezettsége és költsége az ingatlan tulajdonosát terheli. Erre tekintettel a Felhasználó kifejezetten nyilatkozik, hogy ő maga az ingatlan tulajdonosa, vagy annak jogszerű képviselője. A valótlan adatok megadásából eredő esetleges károk kapcsán a gázelosztót semmilyen felelősség nem terheli!

KIVONAT A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKBÓL

Kivonat a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényből:
GET 3. § E törvény alkalmazásában:

4. Csatlakozóvezeték: a felhasználási hely telekhatárától a fogyasztói főcsapig terjedő vezeték.

18. Felhasználói berendezés: a fogyasztói vezeték, a gázfogyasztó készülék és a gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok összessége.

GET 89.§ (6) A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartására az ingatlan tulajdonosa köteles. Ennek megfelelően – a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel – köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről. A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatának részletes szabályait – beleértve a felülvizsgálat gyakoriságát is – az iparügyekért felelős miniszter rendelete, a műszaki-biztonsági felülvizsgálattal kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóságot kormányrendelet tartalmazza.

(7) A fogyasztói főelzáró karbantartása és javítása, valamint egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók tekintetében – igénybejelentés esetében – a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálata a földgázelosztó kötelessége, saját költségén.

Kivonat a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendeletből:
2. § (2) A műszaki-biztonsági felülvizsgálat során az üzembe helyezéskor hatályos műszaki-biztonsági szabályoknak való megfelelést, továbbá a biztonságos üzemeltetést befolyásoló feltételeket kell ellenőrizni.

(3) A műszaki-biztonsági felülvizsgálatról az 1. mellékletben meghatározott tartalommal a felülvizsgálatot végző gázszerelőnek jegyzőkönyvet kell készítenie, és annak egy példányát csatlakozóvezeték esetében az ingatlantulajdonosnak, felhasználói berendezés esetében az ingatlantulajdonosnak a felhasználó útján, igazolható módon át kell adnia, egy példányát pedig a földgázelosztói engedélyes vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltató részére 8 napon belül meg kell küldenie. A jegyzőkönyvet az ingatlantulajdonos köteles a következő felülvizsgálatot követő 30 napig megőrizni.
A földgázelosztói engedélyes vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltató a jegyzőkönyvet köteles megőrizni és a beérkezett jegyzőkönyvekről nyilvántartást vezetni.

(4) A műszaki-biztonsági felülvizsgálatot végző gázszerelő a helyszíni vizsgálat időpontjában fennálló helyzet szakszerű megállapításáért felelős.

(5) Ha a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot végző gázszerelő a felhasználási helyen az élet- és vagyon-biztonságot közvetlenül veszélyeztető helyzetet észlel, köteles a veszélyhelyzetet kiváltó okot megszüntetni, arról az ingatlan tulajdonosát és a felhasználót a vizsgálatról készült jegyzőkönyvben tájékoztatni, és egyidejűleg a földgázelosztói engedélyest vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltatót a jegyzőkönyv megküldése mellett haladéktalanul értesíteni.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a jogszabályi előírások változhatnak, így kérjük, hogy a jogszabályváltozásokat folyamatosan kísérjék figyelemmel!

További információt itt talál: 

https://www.primaenergia.hu/magunkrol/falugaz/felulvizsgalati_kotelezettsegek

A műszaki-biztonsági felülvizsgálat megrendelő dokumentuma itt tölthető le:

muszaki-biztonsagi-felulvizsgalat-megrendelo-dokumentum

Prímaenergia termékek

Ismerje meg legnépszerűbb termékeinket!

Háztartási, ipari, turista és motorikus gázpalackok lakossági fogyasztóknak, vendéglátóknak, mezőgazdasági és ipari cégeknek

Részletek

Kosár tartalma

Az Ön kosara jelenleg üres!

Vevőszolgálat

Kérdése van? Hívja vevő-szolgálatunk zöld telefonszámát:

+36 80 45 50 50

Várjuk hívását: H-Cs: 7:00-17:00, P: 7:00-15:00