Vevőszolgálat06-80/45 50 50

Prímagáz Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szeretnénk tájékoztatni minden kedves Partnerünket, hogy 2006. június 12-i hatállyal cégnevünk Prímagáz Hungária Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaságra változik.


Archiv:2006-05-23

Tisztelt Fogyasztónk, Partnerünk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Gazdasági Társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 2005. július 1-vel hatályba lépett, 177. § (4) bekezdésében foglaltak végrehajtásaként a PRÍMAGÁZ HUNGÁRIA Rt. cégneve megváltozott.
A névváltozást a Fővárosi Bíróság Cégbírósága 2006. június 12-i hatállyal a cégjegyzékbe bejegyezte az alábbiak szerint:

A Társaság cégneve: PRÍMAGÁZ HUNGÁRIA Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A Társaság rövidett cégneve: PRÍMAGÁZ HUNGÁRIA Zrt.
Cégjegyzékszám: 01 10 041837

A cégnév megváltoztatására törvényi kötelezettség teljesítése érdekében került sor. A cégnévváltozás a PRÍMAGÁZ HUNGÁRIA Rt-vel megkötött szerződés feltételeit és a szerződéses kötelezettségvállalásokat nem érinti. Kérjük, hogy a hatályos szerződés(ek) alapján kibocsátott számla(k) kiállításánál a cégnévváltozást szíveskedjenek figyelembe venni!

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a PRÍMAGÁZ HUNGÁRIA Zrt-nek 2006. július 1-től nem áll módjában befogadni olyan számlát, amelyen nem az új cégnév szerepel.

Budapest, 2006. június 16.

Tisztelettel:
 
Went Cliff
gazdasági igazgató