Vevőszolgálat06-80/45 50 50

„Kaparjon egy bicskáért!”-nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

A 2017. december 1-31. között zajló Prímaenergia Coop nyereményjáték adatkezelési tájékoztatója és játékszabályzata érhető el innen.

A 2017. december 1. – december 31. között zajló Coop - Prímaenergia promóciós játék adatkezelési tájékoztatója és játékszabályzata. 

1. A nyereményjáték szervezője

A Prímaenergia Zrt. (székhely: Budapest, Budafoki út 56, 1117, cégjegyzékszám: 01 10 041837, adószám: 10735590-2-44) - továbbiakban mint Szervező – nyereményjátékot (a továbbiakban: Nyereményjáték) szervez „Kaparjon egy bicskáért” néven.

 

2. A nyereményjáték menete

2.1 Részvétel a nyereményjátékban

A Nyereményjátékban kizárólag az 6. pontban foglalt személyi feltételeknek megfelelő devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy (Játékos) vehet részt, aki a Nyereményjáték időtartama alatt bármely magyarországi Prímaenergia Coop gáz értékesítő pontján megvásárolt 11,5 kg-os háztartási Prímaenergia PB-gázpalack mellé ajándék sorsjegyet kap.

Egy gázpalack vásárlásakor csak egy sorsjegy adható, a sorsjegy kereskedelmi forgalomba nem hozható.

Több gázpalack vásárlásakor mindegyik mellé jár egy kaparós sorsjegy.

 

2.2 Nyeremények és a sorsolás menete

2.2.1 Nyeremények

A nyertes sorsjegy birtokosa a következő nyereményre jogosult:

Prímaenergia bicska rozsdamentes acél alapanyagból, gumírozott markolattal készült. 
Mérete 9 x 2,5 x 1,3 cm. 
A bicska felszereltsége: 
- kés (5,5 cm) 
- konzervnyitó 
- sör és üvegnyitó 
- kisolló 
- dugóhúzó 
- csillag csavarhúzó 
- reszelő 
- bicskagyűrű 

2.2.2 Nyereményjáték menete

Összesen 19.665 sorsjegy osztható ki a Coop üzletekben a 11,5 kg-os Prímaenergia gázpalack megvásárlói között.

A játékmezőt letakaró réteg ledörzsölése után állapítható meg, hogy nyertes-e a sorsjegy. A nyereményazonosítás a sorsjegyen – a kaparóréteg alatt – található felirat segítségével történik. A nyereménytermék kiadásakor a nyertes játékos tollal aláírja a sorsjegyet, és ráírja a kiadás dátumát, ennek fejében kapja meg a nyereményt.

Minden ötödik, tehát 3933 db sorsjegy tartalmazza a „Gratulálunk! Ön nyert!” feliratot, valamint egy bicska képét. A játékosnak a nyertes sorsjegyet a PB-palack vásárlásának helyszínén kell átadnia a Coop üzlet nyereményjátékért felelős munkatársának a promóció időtartama alatt és az üzlet nyitvatartási idejében. Az aláírt nyertes sorsjegy ellenében a Játékos azonnal átveheti nyereményét az üzletben. lásd 2.2.1 Nyeremények

15.732 sorsjegy a „Sajnáljuk, Ön nem nyert. Legyen szerencséje egy másik PB-gázpalackkal!” feliratot tartalmazza, ezek birtokosa nem tarthat igényt nyereményre vagy kártérítésre.

 

3. A nyereményjáték időtartama és résztvevő üzletek köre

A nyereményjáték 2017. december 1. 0:00:00-tól legkésőbb 2017. december 31. 23:59:59-ig, illetve a készlet (19.665. db sorsjegy és 3933 db Prímaenergia multifunkciós bicska) erejéig tart.

A promócióban a Magyarország területén lévő összes Prímaenergia Coop gáz értékesítő pont részt vesz. A Coop gáz értékesítő pontok listája megtalálható a www.primaenergia.hu weboldalon.

Egy-egy üzletben a kiosztható sorsjegyek száma korlátozott, amennyiben 2017. december 31. előtt elfogy, a játék az adott helyszínen lezárul.

Amennyiben egy-egy értékesítési ponton a Nyereménytárgy elfogy, több sorsjegyet palackvásárlás esetén sem áll módunkban kiosztani, a játék az adott helyszínen lezárul.

 

 

4. Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban való részvétel a jelen hivatalos részvételi- és játékszabályok automatikus elfogadását jelenti.

A játék folyamán egy gázpalackhoz csak egy nyeremény sorsjegy adható. Több gázpalack egy időpontban történő vásárlása esetén, minden palack mellé jár 1 db sorsjegy.

A Játékosok nyerési esélyeiket többszöri termékvásárlással növelhetik.

A nyeremény átvételének feltétele, hogy a Játékos a sérülésmentes nyertes sorsjeggyel rendelkezzen és az értékesítési ponton a Nyeremény rendelkezésre álljon.

Sérült, szakadt, elázott, összefirkált sorsjegyet nem áll módunkban elfogadni, a keletkező károkért a Szervező nem tartozik felelősséggel.

 

5. A nyertes Játékosok értesítése, a nyeremények átvétele

A gázpalack vásárlást követően kapott nyeremény sorsjegyet a promóció ideje alatt a vásárlás helyszínén bármikor be lehet váltani. A nyereménytermék kiadásakor a nyertes játékos tollal aláírja a sorsjegyet, és ráírja a kiadás dátumát. Az aláírt szelvényt az eladónak át kell adnia, kizárólag ennek fejében kapja meg a nyereményt.

6. Egyéb feltételek

6.1. A Nyereményjátékban kizárólag azon Játékos vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

-      18. évét betöltött

-      devizabelföldi

-      cselekvőképes magyar állampolgár

-      természetes személy

-      nem tartozik a Prímaenergia Zrt., a Coop Hungary Zrt., a Gold Communications Kft., valamint a promócióban részt vevő üzletek munkavállalói, Coop gázcseretelep alkalmazottai valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott „hozzátartozó”-i körébe.

6.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezésre kerülő promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást/visszaélést követ el.

6.3. A nyeremények készpénzre át nem válthatók. A nyereményhez tartozó mindennemű adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és az adó megfizetésén kívül további kötelezettség nem terheli.

6.4. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

6.5. A nyereményjátékkal kapcsolatos információk megtalálhatók a www.primaenergia.hu internetes oldalon. További információkért a Primaenergia Zrt. vevőszolgálata a 06-80/45 50 50 számon és a  vevoszolgalat@primaenergia.hu  e-mail címen érhető el.

6.6. A Szervező a Nyereményjáték lezárulta után semmilyen, a nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

A szervező a szabályzat megváltoztatásának jogát fenntartja.

7. Adatvédelem

A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait. Szervező általi adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. tv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Játékosok önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

A Játékos bármikor kérheti személyes adatainak törlését levélben (Prímaenergia Zrt., 3014 Hort, Pf.:29.), illetve e-mailben a primaenergia@primaenergia.hu címen.

Az adatkezelés bejelentésre került a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, a nyilvántartási szám: NAIH-124313/2017.

A Játékos a részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a részvételi- és játékszabályzatban foglalt feltételeket. A Játék lebonyolítása során a magyar jogszabályok az irányadók. Valamennyi adat csak a jelentkezők által adott hozzájárulásnak, a részvételi szabályzatnak megfelelően használható fel

 

Budapest, 2017. december 1.

Prímaenergia Zrt.