Vevőszolgálat06-80/45 50 50

Mi a település-ellátás és hogyan működik?

Számos olyan település van az országban, ahol a vezetékes földgázellátás nem valósult meg, és a közeljövőben nem is várható kialakítása, mert nem minden település van abban a helyzetben – akár földrajzi, akár anyagi okok miatt –, hogy csatlakozhasson a vezetékes földgázellátáshoz. Ezen települések számára kínál energiaellátási lehetőséget vezetékes propángázellátó rendszerrel a Prímaenergia Zrt.

A vezetékes propángázellátó (falugáz) rendszer a fogyasztók ellátását biztosító vezetékhálózatból, a gáz betáplálását, tárolását biztosító tartályparkból, a tárolótartályokhoz kapcsolódó elgőzölögtető és nyomásszabályozó blokkból, valamint a működtetéshez szükséges technológiai berendezésekből, szerelvényekből áll.

A propán-elosztóvezetékek úgy lettek megtervezve, megépítve, hogy földgáz elosztására is alkalmasak legyenek. Ennek megfelelően ugyanazon elemekből épülnek fel: gerincvezetékek, leágazó és csatlakozó vezetékek, fogyasztói főelzárók, nyomásszabályozók és gázmérők.


A gáz betáplálása megfelelő tárolókapacitású tartályparkból történik. A tartályokban a propán jórészt cseppfolyós halmazállapotban van jelen. A gázellátás a tartályok gázfázisáról csak korlátozott mértékben biztosítható, ezért nagyobb teljesítményigény esetén a cseppfolyós halmazállapotú propán elpárologtatása segédenergia felhasználásával, az elgőzölögtető berendezésben történik.
A tartályok gázfázisából, vagy az elgőzölögtető berendezésből kilépő propángáz nyomását a nyomásszabályozó blokk csökkenti az elosztóvezeték középnyomására, amit a fogyasztói nyomásszabályozó a felhasználási nyomásértékre csökkent és így a fogyasztók részére rendelkezésre áll egy magas energiatartalmú, környezetkímélő energiahordozó.

Prímagáz település-ellátás (falugáz)