Vevőszolgálat06-80/45 50 50

Hibabejelentés, hibaelhárítás

A propángáz-elosztó és felhasználói rendszeren észlelt üzemzavar (gázömlés, gázszivárgás, robbanás, tűzeset, stb.) a 06-80/45-50-50-as zöldszámon, az előző pontban megadott, illetve az elosztó hálózatot megtápláló tartálypark kerítésén kifüggesztett telefonszámon jelenthető be.

Bejelentésre köteles és jogosult minden természetes személy.

TELEPÜLÉS-ELLÁTÁS (FALUGÁZ) HIBABEJELENTÉS

06-80/45-50-50

éjjel - nappal hívható zöld szám

Helyiségen belüli gázszivárgás, gázömlés esetén a felhasználó köteles a veszély elhárítása érdekében a tőle elvárható intézkedéseket megtenni (pl. gázcsapok elzárása, szellőztetés, tűzgyújtás- és villamos berendezés bekapcsolásának mellőzése, szikraképződés megakadályozása, a veszélyeztetett környezet tájékoztatása, stb…).

A Prímaenergia Zrt. az elosztóvezetéken, valamint a tulajdonát képező gázmérőn és a nyomásszabályozón keletkezett üzemzavart, gázömlést saját költségére hárítja el.


A telekhatáron (épületen) belül, a főelzáró utáni csatlakozóvezetéken és a felhasználói berendezéseken keletkezett gázömlés észlelése, bejelentése alapján, elsődleges beavatkozásként a közvetlen veszélyhelyzet elhárítását a Prímaenergia Zrt. a lehetséges legrövidebb időn belül elvégzi. Ebben az esetben a Prímaenergia Zrt. által végzett elsődleges beavatkozás költsége a felhasználót terheli. Az üzemzavart okozó hiba okának végleges elhárítása a felhasználó kötelezettsége és költsége.

Ha a gázmérő és/vagy nyomásszabályozó cseréjére, vagy pótlására a felhasználó állagmegóvási kötelezettségének elmulasztása miatt kerül sor, az ezzel kapcsolatos költségeket a felhasználó viseli.
A Prímaenergia Zrt. a telekhatáron belül a saját tulajdonában lévő nyomásszabályozó és gázmérő oldható kötésein keletkezett gázömlést saját költségén szünteti meg.